Když klepneš džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk, nemusí to ještě znamenat, že je prázdný džbán.

Citaty & motta

8. dubna 2007 v 12:05 | Fazolk@ |  Ostatní citáty
  • Víme, že víte, že víme.
  • I přes snahu učitelů jsme zůstali normální.
  • Nejlepší učitel je praxe.
  • Rozprostřel jsem své sny pod vaše nohy, našlapujte měkce, neb šlapete po mých snech...
  • Prázdné sudy nepotopíš...!
  • Přišel jsem, viděl jsem, nechápu, odcházím...
  • Pusťte nás, jen procházíme..
  • Něco mi pověz a já možná zapomenu co....něco mi ukaž a já si to možná nebudu pamatovat....obejmi mě a já na to nikdy nezapomenu...
  • Neuč se, život Tě naučí...
  • Nevěříme na zázraky, spoléháme na ně.
  • Čas odhalí pravdu.
  • Kdo miluje, často pochybuje o tom, čemu nejvíce věří...
  • Láska je tak krátká a zapomínání tak dlouhé.
  • Počestná dívka nikdy neběhá za chlapcem. Viděl snad někdo aby past honila myš?
  • Střízlivý nás nedostanou!
  • Je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku.
  • Láska je tehdy láskou, neočekáváme-li od druhého žádnou lásku.
  • Není milován ten, kdo nemiluje navždy.
  • Láska bez hádek je jako páv bez per.
  • Ve výře vlepší zítřek zapomínáme na dnešek.
  • Slabí je ten, kdo ztratil v sebe víru a malý je ten, kdo má jen málý cíl.
  • Bůh nemůže být všude proto stvořil matky.
  • Raději se vrátit, než jít špatnou cestou.
  • I dobrému kocourovi uteče myš.
  • Člověk hloupí neustoupí.
  • Opilí se z toho vyspí, hlupák ne.
  • Hlupáci dělají stále stejné hlouposti, tišikovnější stále nové.
  • Není hanba upadnou, ale příliž dlouho ležet.
  • Když klepneš džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk, nenusí to ještě zanamenat, žeje prázdný džbán.
  • Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane.
  • Když jeden hlupák hodí do moře kámen, ani sto moudrých ho nevytáhne.
  • Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i své nepřátele.
  • Kdo na nic nezamíří, nic netrefí.
  • Co máš nejradši, poznáš tehdy,až o to přijdeš.
  • Zlé slovo poraní víc, než ostrý meč.
  • Když se budeš strefovoatdo každého štěkajícího psa, do cíle nedojdeš.
  • Když je dům postavený na zedníka si nikdo nevzpomene.
  • Nezlob se, že růže má trnitý keř, ale raduj se, že trnitý keř má řůže.
  • Miluješ-li mně, tak musíš milovat i mé vrány na střeše.
  • Když si nepřiznáš chybu, uděláš další.
  • Každá mince a každý člověk májí dvě strany.
  • Oči, které plakali, vidí lépe.
  • Láska je jako vítr, nevidíš ji, ale stále ji cítíš.
  • Někdo řekl, že lež lásku zabíjí.A co upřímnost?
  • Přátelství je nekonečný pocit, silnější než břečťan a cenější než nejkrásnější růže.
  • Užívej si dne - už se nevrátí.
  • I cesta může být cíl!
  • Každý konec je novým začátkem..
  • Největší sílu skrýváš ve svém srdci.
  • Co je důležité je očím neviditelné.
  • Jediná věc, která nezůstane skryta je láska.
  • Je to pocit viny člověka, který zůstal naživu.
  • Krásné věci přicházejí samy od sebe¨. Příliž úsilí může ledacos zkazit.
  • Je mnohem snažší odpustit tomu, kdo se mílil, než tomu,kdo měl pravdu.
  • Velká bolest je jako oheň, který spálí vše ztouchnivělé a shnilé a z plamenů vyjde jen to nejčistší jádro lidského srdce.
  • Když se papírek zmačká, už nikdy nebude jako dřív.
  • Láska a přátelství jsou jako ozvěna. Dají tolik tolik obdrží.
  • Když víte, že nic nejste, začínáte milovat
  • Proč člověk nemůže milovat toho, koho by milot měl, proč miluje vždycky toho, koho milovat nesmí.
  • Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství.
  • Myslet lze jen rozumem, ale chápat lze jen srdcem.
  • Ženské srdce je právě tenkrát choré, když nemá koho milovat.
  • Srdce dobudeš, jen když hlavu obětuješ.
  • Srdce vždy kráčí po cestě, z niž nás rozum zrazuje.
  • Dřív se mladí červenaly, když se styděly, teď se mladí stydí, když se červenají.
  • Nikdy není tak obtížné mluvit, jako tehdy, když se stydíme za své mlčení.
  • Krásu lidských očí nesmíme hledat v jejich barvě, ale v tom, čí jsou.
  • Žena vidí hluboko, muž vidí daleko. Mužovím srdcem je svět, svět ženy je srdce.
  • Rozprostřel jsem svoje sny pod tvé nohy. Našlapuj opatrně, šlapeš mi po snech.
  • Kdo je přítel miluje, ale kdo miluje, nesmí být přítelem. Jakmile se láska změní v přátelství vyprchá a zmizí.
  • Láska je zlatým schodištěm, po němž srdce stoupá do nebe.
  • Láska je jako voda. Všude je jí dostatek, ale v dlani ji neudržíš.
  • Slibi jsou univerzálním druhem potravy. Nakrmit snimi můžeme kdekoho.
  • Nejskutečnější, nejživelnější lásky jsou vždy ty nejneočekávanější.
  • Lidskou lásku na trhu nekoupíš.
  • Rozumný člověk nemiluje proto, že je to proněj výhodné, ale prot, že v lásce nachází štěstí.
  • Láska je slepá, ale vášni je to všechno v podstatě taky všechno fuk.
  • Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct.
  • Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi se sebou nepřinesl.
  • Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.
  • Geometricky vzato je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.
  • Každou dívku potěší, když se jí kluk začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat.
  • Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno.
  • Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku.
  • Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Opak je pravdou: láska znamená milovat.
  • Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství; velká v nenávist.
  • Je zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.
  • Je zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.
  • Prach jsi a v prach se obrátíš!
  • Láska je pěkná, ale lidi jsou svině!
  • Slza za slzou padá do díry v mém srdci.
  • Well, it can´t snow all the time. (Věčně sněžit nebude...)
  • Repetitio est mater studiorum - opakování je matka moudrosti
  • Pracuj tak, aby smrt pro tebe byla vysvobozením.
  • Sportem k trvalé invaliditě.
  • Práce není penis, postojí i dva dny.
  • Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát.
  • Svět má patřit bláznům.
  • Blbec je idiot, který neudělal kariéru.
  • Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.
  • Tak dlouho se člověk naklání z okna, až z něho vypadne.
  • Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život nebo smrt.
  • Ředitel blázince musí umět přesvědčit pacienty, že blázinec je tam venku
  • Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt.
  • Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň.
  • Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně touží.
  • Krása není znakem dobroty, leda ve stáří.
  • Zima je roční doba, ve které se snažíme udržet v bytě takové teplo, jaké tam bylo v létě, kdy jsme nadávali na nesnesitelná vedra.
  • Svůj osud můžete ovlivnit jedině tím, že strávíte každičký den ve společnosti lidí, které milujete.Že si jich budete vážit. To je to jediné, co můžete mít v životě pod kontrolou.
  • Je velký rozdíl mezi první láskou a okamžikem, kdy na lásce poprvé záleží.
  • Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.
  • Sláva je jed, který dostáváš po malých dávkách.
  • Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...
  • V celém životě se varuj posuzovat lidi podle vzhledu.
  • Vánoce nejsou nějaké datum v kalendáři, jedná se o stav mysli.
  • Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.
  • Láska na první pohled? To těžko. Na první pohled to může nanejvýš zajiskřit, ale do lásky to má daleko.
  • Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se mají rádi.
  • Idiot s revolverem v ruce je něčím víc než obyčejným idiotem.
  • Není nic horšího, než předstíraná dobrota, která odpuzuje víc, než otevřená zloba.
  • Život je krásný, ovšem záleží na tom, skrz jakou skleničku se na něj díváte.
  • Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.
  • Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.
  • Muž je tvor, který první polibek uloupí, druhý vyžebrá, třetí vymáhá, čtvrtý dostane, pátý si dá líbit a všechny ostatní snáší.
  • Jakmile se mí rodiče dozvěděli, že jsem byl unesen, neprodleně začali jednat - pronajali můj pokoj.
  • Krása je už po třech dnech stejně nudná jako ctnost.
  • Dívka se musí vdávat z lásky, a to tak dlouho, dokud tu lásku nenajde.
  • Nikdy nemiluj nikoho, nikdy nebudeš nešťastná!
  • Sranda... smích... legrace...? PŘEJDE
  • Chytrým patří svět, blbým lopata...
  • Nemiř na srdce, ale na hlavu.
  • Nebojuji pro čest, ale abych vyhrál.
  • Jsou lidé, kteří vstoupí do našich životů a rychle zase zmizí. Někteří však chvíli zůstanou a zanechají v našich srdcích nesmazatelné stopy a my už nikdy, nikdy nebudeme stejní.
  • Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství.
  • Nebýt milován, to je smůla. Ale nemilovat, to je neštěstí.
  • Člověk který se bojí smrti,nikdy pořadně nežil !
  • Život je nejistý, smrt je zcela jistá.
  • Kamarád je někdo, komu se můžete svěřit se svými problémy. Přítel je někdo, komu se můžete svěřit se všemi svými problémy. Smrt je něco, co vaše problémy vyřeší.
  • Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, ale na tom, jak se hraje.
  • ÿ Všechno nádherné končí špatně, všechno špatné končí ještě hůř a všechno hrozné přichází ve vlnách...
  • Láska je subjektivní, neboť to, co milujeme, nejsou skutečné bytosti,nýbrž bytosti, které jsme si sami vytvořili...
  • Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je.
  • Bolest druhých, nám pomáhá nést naši vlastní
  • Neplač,protože to skončilo,buď rád že se to stalo.
  • Ptá se láska přátelství,"přátelství proč jsi,tu když jsem tu i já"???A přátelsví odpoví"jsem tu abych utíralo slzy,které ty způsobíš".
  • I přes miliony rozporů je sourozenecká dvojka nadevše!
  • I malé radosti ti dopomohou k velkému štěstí.
  • Nepotlačuji na tomto místě vzdechu. Někdy mě navštěvuje pocit černější než nejčernější melancholie - opovržení lidmi.
  • Každé zbytečné slovo je zbytečné.
  • Lavička je tvrdá, ale nebe je nebesky modré.
  • Pro lepší mozku chod, více spánku přijde vhod. (Odpověď na pozdní příchody)
  • Předpoklad je matkou průseru...
  • Kde blb, tam nebezpečno!
  • Proti blbcům není ochrany - jsou příliš vynalézaví.
  • Dlouho jsme se smáli šéfově anekdotě, než jsme pochopili, že je to pracovní úkol.
  • Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
  • Kdo neklouže, nejede.
  • Nedej na první pohled, podívej se podruhé!
  • I prázdný sud dopluje k cíli.
  • Kdo si to chce zopáknout, ať zvedene ruku. Kdo zvedne ruku, je blázen.
  • Nic se ti nedaří, nic ti nejde.. sedni na dálnici, ono tě to přejde
  • Co tě nezabije udělá z tebe ještě většího debila.
  • Všechny dobré myšlenky přichazi pozdě... i tato.
  • Teorie znamená,že vše víme ale nic nefunguje.
   Praxe znamená,že vše funguje ale nevíme proč.
   Mnohdy je ale teorie úzce spojena s praxí.
   Znamená to,že nic nefunguje a nikdo neví proč.
  • Po stěně se plazil hlen, byl jsem z něho omámen, samá zeleň samá žluť, až jsme na něj dostal chuť a že byl tak zelený slízl jsme ho ze stěny...
  • Není ostuda upadnout,ale zůstat ležet!
  • Neberte život tak vážně, stejně z něj nevyváznem živí.
  • Když máš z něčeho strach,udělej to hned. Odvahu dostaneš později.
  • Co tě nezabije... Se tě pokusí zabít znovu!!!
  • Život je jako louka plná fialek... jen se pro jednu ohneš a hned tě někdo kopne do prdele...
  • Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
  • Nehledej smrt - ona si Tě najde sama a záleží jen na ní za jak dlouho!
  • I to nejdrsnější zvíře má v sobě kousek lítosti, já ne, a proto nejsem zvíře!!!
  • Život je pes! Teď mě pokousal, ale jdu dál..
  • Na ničem jsme se nedohodli!
  • Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme!
  • Chtěl bych žít, abych studoval. Ne studovat, abych žil!
  • Nevíte, co víme my...
  • Nejvíc na životě miluju tu rozmanitost - každý den mě nasere někdo jiný...
  • Jsem na dně, konečně se mám od čeho odrazit...
  • Můj život je můj styl a můj styl je můj život.
  • Nejhorší je srážka s blbcem, ale co Tě nezabije to Tě posílí!
  • Život je boj... tak se pozabíjejte a já bych s dovolením prošla.
  • Žij dneškem, zítřek je budoucnost.
  • Život je jen uzel, který nejde rozmotat.
  • Cogito, ergo sum. (Myslím, tedy jsem)
  • Leb die sekunde!(žij každou sekundou!)
  • Život je jak toaletní papír, úplně na ho*no!
  • Jelikož je život pes, musíme se tvářit jako jiný predátor, který má nad ním alespoň předstíranou moc...
  • Život není krátký, to jenom my jsme tak dlouho mrtví.
  • Dokud dýchám, žiju, a dokud žiju, budu bojovat, abych mohl dýchat...Žijem jen jednou - tak naplno.
  • Člověk jest jméno mé, to ostatní je příjmení!
  • Proč mě nevarovali už před narozením?!
  • Klid, nejhorší smrt je z vyděšení.
  • Dum spiro, spero (dokud, dýchám, doufám)
  • Optimismus je jen nedostatek informací.
  • A zvědavostí to začalo...
  • Já neumírám, já takhle žiji!
  • Zelený listí maturu jistí.
  • Někdy nám to bylo k smíchu...
  • Jsme, a to je štěstí...
  • Příští rok už s tebou nesedím...
  • Nechápeš??? U Maturity pochopíš!
  • Víte co nám můžete?.....zamávat!!!
  • Jen blázen vstoupí tam, kam se bojí i andělé...
  • Plačte, elita odchází
  • A mysleli si, že nás změní.
  • Někdo září a někdo v září!
  • Člověk se učí celý život a hlavně na vlastních chybách.
  • "Utíkám"......Tvůj život.
  • PER ASPERA AD ASTRA -Přes překážky ke hvězdám.
  • Maturita je jen tahání volů přes práh dospělosti.
  • Snad najdu víc než ztracím.
  • Zabij bobra, zachráníš strom!
  • Jestli si myslíte, že jdete do ráje, tak šťastnou cestu
  • Učíme se hodně pro školu, málo pro život.
  • Nejdelší je cesta, na které člověk přichází k rozumu!
  • Pochopil jsem, že i pochopitelné se dá nepochopit...
  • Živote zpomal ... nestíhám!
  • Lépe pozdě, nežli nikdy.
  • Mládí v prdeli a do důchodu daleko...
  • Jestli někoho opravdu miluješ, musíš se pro něj vzdát všeho.
  • Gram praxe je lepší než tuna teorie.
  • " Nevadí...Ještě máme lopaty..."
  • Maturanti (v) září
  • I chcíplá kobila jde ale stáhnout!
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ma ma | Web | 19. srpna 2007 v 16:00 | Reagovat

juj, těch je.. :-)

2 Sp!rit Sp!rit | 9. září 2007 v 21:33 | Reagovat

Věci co máme nejraději, by se měly nosit stále u sebe.

Teď ale nevím, jak tě narvu do batůžku.....

3 zuzka zuzka | 17. září 2007 v 13:14 | Reagovat

je to tady docela good až na ten slogan co je duležité je očím viditelné mělo by to bejt spíš naopak ne???co je důležité není očím viditelné páč lidi si nevážej něčeho dokud o to nepřidou takže to je kravina:))

4 Monika Monika | 3. dubna 2008 v 19:34 | Reagovat

Upe bájo....blog....!!! =o)

5 aneta aneta | 19. dubna 2008 v 19:02 | Reagovat

Krásný!!:-)

6 Alena Alena | 10. května 2008 v 10:12 | Reagovat

Prosím tě slituj se a oprav si tam ty hrozné chyby.

7 Kira Kira | 16. června 2008 v 22:02 | Reagovat

Wow.....hustý! U některejch se chechtám ještě teď XD *ROFL*

8 pajulk.a pajulk.a | 7. srpna 2008 v 13:16 | Reagovat

tady ty všechny jsem viděla na jiném blogu i se stejnými obrázky..tk nevím mno..i ty ostatní..proč si někdy nevymyslíte něco svýho??????

9 Ricki Ricki | E-mail | Web | 17. září 2008 v 14:00 | Reagovat

ej supiš blog , hlavně ty citáty někeré nemaj chybu ! :D:D:D

10 KKK KKK | 25. února 2009 v 19:46 | Reagovat

To je fakt katastrofa...píšeš,jak prvňák...ba ne...možná i dítě předškolního věku by to napsalo lépe...chyby děsný!:**Muck

11 Girlinka 333 Girlinka 333 | 19. března 2009 v 11:47 | Reagovat

SUPLLLLLLLLLLL BLOGÍG A KDO SI TO NEMYSLÍ TEN JE AKO VÁŽNĚ DEBIL!!!!

12 kacka304 kacka304 | 22. března 2009 v 19:05 | Reagovat

vážně supa blog :-))

13 misselka misselka | E-mail | 31. března 2009 v 18:55 | Reagovat

upa super blog!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 LuCiNeCkA LuCiNeCkA | 1. dubna 2009 v 11:56 | Reagovat

mA tO Tu pEkNýÝ =o) LiBi se Mi :-)

15 kLaRiNkA...:) kLaRiNkA...:) | 19. dubna 2009 v 20:24 | Reagovat

UpE Peknej blog..:) a citatky taky..;) jeden z BEst..:)

16 moroslav cholera moroslav cholera | 25. dubna 2009 v 20:19 | Reagovat

kurevsky dobrý blog

17 lena lena | 24. června 2009 v 17:33 | Reagovat

jen tak dál :o)
super :o)

18 Metalové.děvče Metalové.děvče | 21. července 2009 v 15:49 | Reagovat

Ouuu.. Fakt luxusní stráánka.. Jako můžu říct, že to tu máš nejluxusnějšííí;-) Zdaréééc

19 AjduS..xP AjduS..xP | 26. prosince 2009 v 19:09 | Reagovat

..tOdle všechnO přečíSt..?si kuř!žene..xP

20 Venca Venca | Web | 5. ledna 2010 v 9:30 | Reagovat

To, že zemřel, ještě neznamená, že žil.

21 weruš weruš | E-mail | 11. ledna 2010 v 18:18 | Reagovat

krásnej blog!

22 Dancek Dancek | E-mail | Web | 26. ledna 2010 v 19:42 | Reagovat

http://www.stream.cz/video/5/424532-motta-a-citaty-17

23 Alenn Alenn | 20. března 2010 v 0:10 | Reagovat

ach ten češtin..ale citáty pěkný

24 Aaaf Aaaf | 9. května 2010 v 17:59 | Reagovat

nauč se česky.. ;)

25 neznama neznama | 2. srpna 2010 v 14:05 | Reagovat

presne proc si nevysli neco svyho?[8]:

26 Bájíís Bájíís | 31. ledna 2011 v 15:49 | Reagovat

WoWky, krásný miluju tyhle motta :-* ups.. qwásnýý :D** <3

27 Hádej =P Hádej =P | 29. června 2011 v 20:38 | Reagovat

CITÁT NENÍ CITÁT, KDYŽ U NĚJ NENÍ AUTOR!!! =P =\

28 Kikuš Kikuš | E-mail | 25. ledna 2012 v 14:10 | Reagovat

Ahoj chceš si vydělávat přes internet? Zaregistruj se na http://www.ermail.cz/link/CAXAACAmjV7TTNaXYcjclYcAjNTjXAAA
a vydělávej peníze pouze čtením emailů

29 Paja Paja | 11. března 2013 v 14:06 | Reagovat

http://www.ermail.cz/link/A722NNYAce2NAaYeAjTXcCA2jV2Cle7c

Vydělejte si peníze, tím co jste dosud dělaly za darmo.
budou vám chodit reklamní emaily cca jeden až za 5-10 Korun.
zkuste to není co ztratit, pouze získat  
Registrace v odkazu výše  + další info

30 ep ep | 5. července 2015 v 14:00 | Reagovat

Dobrý, až na tu otřesnou gramatiku...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama